Ahoj, volám sa Karel a naučím ťa, ako ovládať mňa a môj svet a ako ma programovať.

Ak chceš čítať návod ďalej alebo sa vrátiť naspäť, potiahni prstom hore alebo dole. Ťukni mimo toto okno a zavrieš ho, ťukni na a znovu ho otvoríš.

Dotkni sa políčka v rovnakom riadku alebo stĺpci ako to, na ktorom stojím a ja sa tam presuniem. Potiahni prstom v niektorom smere a ja sa tam otočím alebo urobim tým smerom krok. Nezabudni, že ak su na políčku na ktorom stojím alebo na ktoré sa mám presunúť tehličky, tak nemôžem vystúpiť alebo zostúpiť o viac ako jednu úroveň.

Ťukni alebo na tlačítko s inou farbou a ja položím tehličku (v programovacom jazyku "brick") na políčko, kde práve stojím. Tlačítko sa dá použiť iba ak je na políčku menej ako 9 tehličiek. Môžeš si vybrať šedú, červenú, zelenú, modrú alebo priesvitnú farbu. Ťukni sa a ja zdvihnem tehličku z políčka na ktorom stojím.
Ak chceš, aby som označil políčko na ktorom stojím (žltá značka, v programovacom jazyku "beeper") ťukni na alebo na a odznačím ho.
Ťukni na 2x a vymažeš všetky tehličky a značky.

Tlačítkom odomkneš program, aby si ho mohol meniť, tlačitkom ho znovu uzamkneš. Ak chceš pridať procedúru, ťukni na . Nezabudni ju premenovať tak, aby jej názov vystihoval, čo ma robiť.
Tlačítkami alebo pridáš alebo vymažeš príkaz. Poradie príkazov zmeníš tak, že ich pretiahneš prstom hore alebo dole. Ťukni na na návrat do zoznamu procedúr.

Tlačitkom spustíš nahrávanie všetkého čo urobím do tela procedúry a tlačitkom nahrávanie ukončíš. Tlačítkom procedúru spustíš a tlačítkom ju zastavíš.

Ťukni na a pošleš programy a obrázok môjho sveta svojim kamarátom elektronickou poštou.

verzia návodu 2.0.7